Monday, January 18, 2010

डबलरोल

**** आजची वात्रटिका *****
*********************

डबलरोल

टिकाकार भाट झाले की,
त्यात वेगळीच गंमत वाटते.
कालच्या टिकेची मग
आज शून्यच किंमत वाटते.

नकटी ती नकटी असते,
तिला नटवता येत नाही !
बदलेली पार्श्वभूमीही
कुणाला पटवता येत नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन