Wednesday, January 13, 2010

पुरस्कारांचा चंगळवाद

***** आजची वात्रटिका *****
*********************
पुरस्कारांचा चंगळवाद

पुरस्कार वाटण्याची हौस
वाटणारे पुरवून घेतात.
ज्यांना मिरवायची हौस
तेसुद्धा मिरवून घेतात.

खिरापत वाटावी तसे
पुरस्कार वाटले जात आहेत !
वाट्टेल त्या किंमतीवर
पुरस्कार लाटले जात आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: