Monday, January 11, 2010

मॉंसाहेब आम्हांला माफ करा,...

No comments:

तेच,तेच आणि तेच

आजची वात्रटिका ----------------------- तेच,तेच आणि तेच अमुक-तमुक निवडणूक आहे, अश्या अफवा उठवल्या जातात. सगळ्या जागा मात्र, पक्षांकडूनच आटवल्...