Monday, January 4, 2010

सरकारी मानसिकता

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

सरकारी मानसिकता

फुकटची सुट्टी मिळाली की,
कर्मचारी सुखावले जातात.
हक्काची सुट्टी गेले की,
कर्मचारी दुखावले जातात.

कर्मचार्‍यांना वाटते,
सुट्टीत जयंत्या,पुण्यतिथ्यांचा,
व्यत्यय यायला नको होता
महापुरूषांनी जन्मसुद्धा
सुट्टीत घ्यायला नको होता.

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

टेक केअर