Thursday, January 21, 2010

चौथीच्या मुलांचे मनोगत

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

चौथीच्या मुलांचे मनोगत

ज्यांना पोळ्या भाजायच्यात
त्यांना भाजून घेऊ द्या.
वेगळा विदर्भ करायचा तर
वार्षिक परीक्षा होऊ द्या.

आमचा इतिहास जोडण्याचा,
इथे भूगोल तुटला जाईल !
आमचे प्रश्न अवघड होऊन
विदर्भाचा प्रश्न सुटला जाईल !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: