Saturday, January 30, 2010

किमान अपेक्षा

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

किमान अपेक्षा

स्वातंत्र्य मिळवायचे नाही
आयतेच आपल्या हाती आहे.
हुतात्त्म्यांच्या उपकाराचे ओझे
जन्मजात आपल्या माथी आहे.

हौतात्म्यांची संधी नाही
हुतात्त्म्यांची जाण ठेवू या !
स्वत:चे तर असतेच असते
जरा देशाचेही भान ठेवू या !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: