Wednesday, January 5, 2011

26/11 ची जखम26/11 ने देश ढवळून निघाला
राजकारणही ढवळून निघले आहे.
ज्याला राजकीय मुद्दे पाहिजेत
त्यांचेही आयतेच भागले आहे.

त्यामुळेच 26/11 ची जखम
पुन्हा पुन्हा चिदगळते आहे !
ज्याचे त्याला कळत असूनही
स्वार्थापोटी कुठे वळते आहे ?

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज