Wednesday, January 19, 2011

नैसर्गिक न्याय

आदर्शचा टॉवर उंच
लवासाचे पाणी खोल आहे.
पर्यावरणाच्या नावाने
दोन्हीकडेही ढोल आहे.

निसर्गच सांगेल
कोण किती पाण्यात आहेत?
पोवाडे गाणारे गातीलच
त्यांचे फायदेच
पोवाडे गाण्यात आहेत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज