Friday, January 14, 2011

कांदेचोर

वाढती महागाई बघून
लोक दात कोरायला लागले.
आजकाल चोरसुद्धा
चक्क कांदे चोरायला लागले.

ज्यांचा धंदाच लुटालुटीचा
त्यांचेच हे काम आहे !
कुणाची कांदेचोरी छुपी,
कुणाची खुलेआम आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज