Sunday, January 16, 2011

पेट्रोलवर संक्रांत !

पेट्रोलवर संक्रांत !

गाढवावरची संक्रांत
पेट्रोलवर बसली आहे.
त्यांना दिसत नसली तरी
आम्हांला महागाई दिसली आहे.

महागाईचे वाढते ओझे
नाविलाजे झेलावे लागेल !
तोंड कडू झाले असले तरी
गोड गोड बोलावे लागेल !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज