Thursday, January 27, 2011

सामाजिक मस्ती

दिशा देणारांकडे कानाडोळा,
दशा करणारांशी दोस्ती आहे.
दुसरे तिसरे काही नाही
ही सामाजिक मस्ती आहे.

"आपल्याला काय त्याचे?"
ही मस्ती तुम्ही टाळू शकतात !
नसता उद्या मनमाड सारखे
तुम्हां-आम्हांलाही जाळू शकतात !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज