Monday, January 10, 2011

आदर्श शाखा:पुणे

हौतात्म्य आणि विश्वास
दोन्हीलाही धोका आहे.
मुंबईनंतर पुण्यातही
आदर्श घोटाळ्याची शाखा आहे.

घोटाळ्यांचा हैदोस तर
जिकडे तिकडे वाढला आहे !
केवळ मुंबईच नाही
देशसुद्धा विकायला काढला आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

3 comments:

vaibhav_sadakal said...

सत्य कथन केले तुम्ही
दाद देतो आम्ही.

vaibhav_sadakal said...

सत्य कथन केले तुम्ही
दाद देतो आम्ही.

Seema Tillu said...

खरेच आहे. देशसुद्धा विकायला काढला आहे.दोन्ही वात्रटिका आवड्ल्या.

टेक केअर