Thursday, January 20, 2011

नंबर पोर्टेबिलिटी

कुणाकुणाच्या नेटवर्कचा
कव्हरेज एरियाच भारी आहे.
त्यांची नंबर पोर्टेबिलिटी
आधीपासूनच जारी आहे.

नंबर तोच असला तरी
त्यांची ’कंपनी’वेगळी असते !
ज्यांना हे जमते
त्यांची मजाच आगळी असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

टेक केअर