Friday, June 5, 2020

वडाची साल.. ...

आजची वात्रटिका
------------------------------------
वडाची साल.. ...
अजून वडाच्या फेऱ्यातून,
बऱ्याच जणी सुटल्या नाहीत.
वडाऐवजी फांद्या,
म्हणजे ट्युबा पेटल्या नाहीत.
मिथ्या समर्थन करताना,
कुठे भीडभाड ठेवली जाते?
वडाची साल मग,
थेट पिंपळाला लावली जाते!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7305
दैनिक झुंजार नेता
5जून2020

No comments:

नाविलाज