Thursday, March 8, 2012

ऐतिहासिक मांडणी

इतिहास  म्हणजे काही
कुणाच्या तोंडच्या वाफ़ा नसता
रिकाम्या जागा दिसल्या की,
कुणी मारलेल्या थापा नसतात.

इतिहास वेगळा,थापा वेगळ्या,
इतिहास म्हणजे कुचलाकुचली नाही.
चार आण्याच्या भांडवलावर
बारा आण्याची उचलाउचली नाही.

इतिहासाच्या पोटी वर्तमानाचे भविष्य
वर्तमानाला त्याच्या वेणा असतात !
इतिहासाच्या साक्षीला
भूगोलाच्या खाणाखुणा असतात !!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग