Thursday, March 29, 2012

चोर नामाचा गजर


गजर करा रे गजर करा
चोर नामाचा गजर करा
कोण आम्हाला चोर म्हणतो ?
त्याला इथे हजर करा

लुटले आम्ही, लुटतो आम्ही
तुम्ही पुरावे हजर करा
गजर करा रे गजर करा
चोर नामाचा गजर करा

नेहमी तुम्हाला वाकडे दिसते
सरळ तुमची नजर करा
गजर करा रे गजर करा
चोर नामाचा गजर करा

घुसलो आम्ही, पोसलो आम्ही
व्यवस्थेचे 'सिझर' करा!
गजर करा रे गजर करा
चोर नामाचा गजर करा!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना तह