Monday, March 26, 2012

बातमीचा परिणाम

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवाले
एकमेकांना फटकू लागले
घटस्फोटाची बातमी ऐकून
जरा जास्तच खटकू लागले

घटस्फोटाच्या बातमीच्या परिणामाचे
हेच उदाहरण देता येईल!
कारण आता घटस्फोटही
लगेचच्या लगेच घेता येईल!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग