Saturday, March 31, 2012

मार्च एण्डची रात्र

मार्च एण्डची रात्र

मार्च एण्डच्या रात्रीला
इतिहास घडवला जातो.
उरलासुरला सगळा पैसा
एका रात्रीत उडवला जातो.

उरलासुरला सगळा पैसा
एका रात्रीत अँडजेस्ट केला जातो!
मार्च एण्डच्या रात्रीलाच
एपिल्र फूलला जन्म दिला जातो!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा(बीड)

No comments:

कोरोना युग