Thursday, March 29, 2012

चोर ते चोर


उडवू नका खिल्ली त्यांची
असंसदीय शब्द खिल्लीत आहेत.
जसे चोरटे गल्लीत आहेत,
तसे चोरटे दिल्लीत आहेत.

चोरटे एकटे दुकटे नाहीत,
चोरट्यांच्या टोळ्या आहेत !
विचारू नका नावे त्यांची
या फक्त ढगात गोळ्या आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)

No comments:

टेक केअर