Wednesday, March 28, 2012

सगळीच चोरी

चोरांनाही चोर म्हणायचे
दिवस आता उरले नाहीत.
ते अट्टल चोर असूनही
अजून चोर ठरले नाहीत.

चोरांनाही चोर म्हणणे
ही असंसदीय भाषा आहे!
कोणतेही काम हलके नाही
चोरी तर त्यांचा अधिकृत पेशा आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग