Monday, March 12, 2012

जैन-ठिबक


असावे 'घरकुल' आपुले छान
असे कुणाला वाटत नाही?
दिल्या-घेतल्याशिवाय
साधी झोपडपट्टीही भेटत नाही

दादागिरी ही तर
भ्रष्टाचाराची बहीण आहे!
कुठे तरी पाणी ठिबकणारच
कारण नावातच 'जैन' आहे!!


-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)

No comments:

कोरोना युग