Tuesday, March 6, 2012

अपहरणनाटय़

बेभरवशाचे राजकारण
गृहीतच धरावे लागते.
आपल्या बायकोचेही अपहरण
नवर्‍याला करावे लागते.

बायकोचे अपहरण करूनही
काय घडेल ते सांगता येत नाही!
आपल्या बायकोचे मत
कुणाला पडेल ते सांगता येत नाही!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग