Wednesday, March 14, 2012

कव्हर -स्टोरी

घोटाळ्यावर घोटाळे
घोटाळ्यांना जोर आहेत.
यांच्यातही चोर आहेते
त्यांच्यातही चोर आहेत.

नेत्यांची पाठराखण करण्याची
पक्षा पक्षाला चोरी आहे!
कितीही कव्हर घातले तरी
घोटाळ्यांचीच स्टोरी आहे!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग