Friday, March 16, 2012

रेल-खेल-रत्नभाडेवाढीला बळी म्हणून
दिनेश (त्रि)वेदीवर चढवले गेले.
प्रवाशांच्या ममतेपोटी
बजेटवर 'मेगाब्लॉक' घडवले गेले.

प्रवाशांना त्रास होऊ नये
असा प्रयत्न व्हायला हवा!
ममता बॅनर्जीनाच
पहिला 'रेल-खेलरत्न' द्यायला हवा!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग