Wednesday, March 21, 2012

आघाडीची सल

आघाडीची सल

कुणी खुपसतो नाक,
कुणी कशात काय घालतो.
विकासाच्या राजकारणात
मित्रपक्ष पाय घालतो.

सत्तेसाठी एकत्र आले तरी
प्रत्येकाचा वेगवेगळा कल आहे!
आघाडीच्या राजकारणाची
ही सार्वत्रिक सल आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

No comments:

टेक केअर