Tuesday, March 13, 2012

लोकहिताचे तत्वज्ञान

एक मस्तवाल नेता
दादागिरी करीत वदला.
लोकहित साधत असेल तर
शंभर वेळा पक्ष बदला.

लोकहिताच्या तत्वज्ञानाची
मोठी अजबच भाषा आहे !
पक्ष बदलूंपेक्षा बरी
बाजारातली वेश्या आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड )

No comments:

कोरोना युग