Saturday, August 1, 2020

उदात्तीकरणाची चाल

आ।ठ।व।णी।ती।ल
वा।त्र।टि।का
------------------------------

उदात्तीकरणाची चाल
नको ते झाकण्यासाठी
हवे ते पुढे केले जाते.
बिनडोक गाढवांनाही
चक्क घोडे केले जाते.
असत्याच्या गदारोळात
सत्य बिचारे चिमटले जाते!
उदात्तीकरणाच्या डावपेचात
आपलेच घोडे दामटले जाते!!
-सूर्यकांत डॊळसे, पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------
चिमटा-4450
दैनिक पुण्यनगरी
1 ऑगस्ट 2016

No comments:

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...