Sunday, August 2, 2020

वृत्तनामा

आजची वात्रटिका
----------------------------

वृत्तनामा

रोज वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यात,
मराठी भाषेचे वांगे वासते आहे.
कर्ता, कर्म आणि क्रियापद,
कुठल्या कुठे जाऊन बसते आहे.

तरीही मराठी भाषेचे;
काही बिघडत नाही,
आमचा विश्वास आणि दावा आहे !
एकवेळ अशुद्ध समजू शकतो.
पण बेशुद्धतेवर उपाय हवा आहे!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5876
दैनिक पुण्यनगरी
1ऑगस्ट2020

No comments:

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...