Saturday, October 12, 2019

जाहीरनामा

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
जाहीरनामा
निवडणुका आल्या की,
जो हमखास काढला जातो.
उर्वरीत पाच वर्षे मग,
जो अडगळीत पडला जातो.
लोकशाही परंपरा म्हणून,
जाहीरनामा तर काढला पाहिजे !
मागच्या जाहीरनाम्यावरून पुढे,
जाहीरनामा ओढला जातो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7091
दैनिक झुंजार नेता
12ऑक्टोबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....