Friday, October 18, 2019

प्रगती आणि अधोगती

आजची वात्रटिका
---------------------------------

प्रगती आणि अधोगती
शिक्क्यावरची निवडणूक
बटणावर आली आहे.
भाजी भाकरीवरची लोकशाही
मटणावर आली आहे.
कालची पवित्र लोकशाही
आता पुरती बाटली आहे !
बटणा मटणाच्या साक्षीला
देशी विदेशीची बाटली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5601
दैनिक पुण्यनगरी
18ऑक्टोबर2019

No comments:

कायापालट