Wednesday, October 16, 2019

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
मज्जाच मज्जा
जसे तरुण तुर्क आहेत,
तसे म्हातारे अर्क आहेत.
सगळे आबालवृद्ध,
प्रचारामध्ये प्रचंड गर्क आहेत.
त्यांच्याकडे युवा फौज आहे,
यांच्याकडेही युवा फौज आहे !
युवा नेत्यांचे वय विचारून बघा,
मग कळेल त्यात काय मौज आहे ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5598
दैनिक पुण्यनगरी
15ऑक्टोबर2019
-----------------------------

No comments:

कायापालट