Sunday, October 27, 2019

सूक्ष्म निरीक्षण

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
सूक्ष्म निरीक्षण
ते हारतात,तेच जिंकतात,
आपण टाळ्या पिटत असतो.
त्यांचा विजय किंवा पराभव,
आपल्याला आपला वाटत असतो.
आमचे हे फक्त निरीक्षण नाही,
आमचे हे गाऱ्हाणे असते !
जिंकलेल्या आणि हारलेल्यांचे,
नेहमी एकच घराणे असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7106
दैनिक झुंजार नेता
27ऑक्टोबर2019

No comments:

यशाचे मोजमाप