Sunday, October 13, 2019

हात आणि अवलक्षण

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
हात आणि अवलक्षण
उचलली जीभ लावली टाळ्याला,
शेवटी वाचा ती वाचा आहे.
हातवारे कळाले नाहीतर,
सगळा लोच्या एके लोच्या आहे.
प्रचाराच्या टायमिंगलाच,
हात दाखवून अवलक्षण आहे !
प्रचार कसा असू नये,
याचेच जणू लोकशिक्षण आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5594
दैनिक पुण्यनगरी
13ऑक्टोबर2019

No comments:

यशाचे मोजमाप