Friday, October 25, 2019

नाते आणि गोते

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
नाते आणि गोते
कुठे हारले,कुठे जिंकले,
पुतणे आणि काका.
रक्ताच्या नात्या - गोत्याला,
राजकारणाचा धोका.
नात्या - गोत्याचे संबंध
राजकारणामुळे गोत्यात आहेत !
सुपातल्यांनी बघून घ्यावे,
कोण कोण आज जात्यात आहेत ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7104
दैनिक झुंजार नेता
25ऑक्टोबर2019

No comments:

यशाचे मोजमाप