Sunday, October 13, 2019

कोण जागा आहे?

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
कोण जागा आहे?
हाही झोपलेला,तोही झोपलेला,
सांगा कुठे कोण जागा आहे?
लोकांचा झोपाळूपणा बघून,
डोक्याचा नुसता भुगा आहे.
सामाजिक बधिरता एवढी की,
लोकांच्या संवेदना मेल्या आहेत !
कोण जागा आहे?असे विचारीत,
अनेक पौर्णिमा येवून गेल्या आहेत !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7092
दैनिक झुंजार नेता
13ऑक्टोबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....