Friday, October 18, 2019

वेड्यांचा बाजार

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
वेड्यांचा बाजार
प्रचार सभामधील भाषणात,
नक्की तेज आणि ओज आहे.
सभेला हजर राहण्यासाठी,
पाचशे सहाशे रुपये रोज आहे.
बोलणारे भाडोत्री,ऐकणारे भाडोत्री,
सगळा मामला भाड्याचा आहे !
असेही वाटायला लागले,
सगळा बाजार वेड्याचा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
फेरफटका-7097
दैनिक झुंजार नेता
18ऑक्टोबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....