Friday, October 18, 2019

रूप- कुरूप

रूप- कुरूप
निवडणुकीत लोकशाहीवर,
बघा कसला वक्त आहे?
जसा भक्ताविरुद्ध भक्त,
तसे रक्ताविरुद्ध रक्त आहे.
निवडणूक भक्ताळली जात आहे,
निवडणूक रक्ताळली जात आहे !
निरोगी आणि निकोप लोकशाही,
सत्तेपोटी टाळली जात आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5602
दैनिक पुण्यनगरी
19ऑक्टोबर2019

No comments:

यशाचे मोजमाप