Saturday, October 26, 2019

निकालानंतर

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
निकालानंतर
कुणी काजळून निघाले,
कुणी उजळून निघाले.
ईव्हीएम मात्र,
आयतेच उजळून निघाले.
कुणाला स्वतःबरोबर,
ईव्हीएम चाही राग आहे !
म्हणे ईव्हीएम च्या खात्रीसाठी,
हा राजकीय कटाचा भाग आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5609
दैनिक पुण्यनगरी
26ऑक्टोबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....