Wednesday, October 23, 2019

पावसाचा दुस्वास

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
पावसाचा दुस्वास
उजव्या असणाऱ्या गोष्टी,
एकाएकी डाव्या झाल्या.
कालच्या ओव्या,
आज आचानक शिव्या झाल्या.
हव्याहव्याशा पावसाचा
आता दुस्वास घडतो आहे !
काल डोळे वटारणारा,
आज पेताडा सारखा पडतो आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7102
दैनिक झुंजार नेता
23ऑक्टोबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...