Friday, October 18, 2019

राजकीय कुस्त्या

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
राजकीय कुस्त्या
कुस्ती आणि मस्तीची
अंगभूत दोस्ती आहे.
प्रत्येकवेळी तोच जिंकत नाही,
ज्याची ताकद जास्ती आहे.
निवडणुका म्हणजेही
कुस्त्यांचाच फड असतो !
ज्याला तेल लावता येते,
तोच इथे वरचढ असतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7098
दैनिक झुंजार नेता
19ऑक्टोबर2019
----------------------------------------
वाचा आणि इतरांनाही शेअर करा.

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....