Wednesday, October 9, 2019

सीमोल्लंघन

आजची वात्रटिका
-------------------------------------

सीमोल्लंघन

जिथे नाचता येत नाही,
तिथले वाकडे अंगण असते.
आजचे पक्षांतर म्हणजे,
पक्षीय सीमोल्लंघन असते.

पक्षीय सीमोल्लंघनाची
कसलीच तमा नाही!
पक्षीय सीमोल्लंघनाला
कसलीही सीमा नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5590
दैनिक पुण्यनगरी
8ऑक्टोबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....