Sunday, October 6, 2019

बंडखोरीचे परिणाम

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
बंडखोरीचे परिणाम
काही बंडखोर दामटले आहेत,
काही बंडखोर चेमटले आहेत.
बंडखोरीचे परिणाम,
जसे बंडखोर तसे उमटले आहेत.
कुणाची बंडखोरी,
कंडखोरी ठरली जात आहे !
ऐनवेळी शेपूट घातलेल्यांची
बंडखोरी षंढखोरी ठरली जात आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5588
दैनिक पुण्यनगरी
6ऑक्टोबर2019

No comments:

टेक केअर