Saturday, October 26, 2019

भास आभास

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
भास आभास
शुभेच्छा वर शुभेच्छा,
जणू शुभेच्छांचे गुऱ्हाळ आहे.
व्हरच्युअल शुभेच्छा,
व्हरच्युअल फराळ आहे.
सणांच्या शुभेच्छा बरोबर,
जगणेही व्हरच्युअल झाले आहे !
माणसे चालली दूर,
जग मात्र जवळ आले आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7105
दैनिक झुंजार नेता
26ऑक्टोबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...