Monday, February 12, 2024

दैनिक वात्रटिका12फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -250 वा


दैनिक वात्रटिका
12फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -250 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका
 

No comments:

दैनिक वात्रटिका26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -264वा

दैनिक वात्रटिका 26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे.. अंक -264वा  पाने -45 अंक डाऊनलोड लिंक - https://drive.google.com/file/d/1mqkcNOoIdypEM3GO2...