Thursday, July 30, 2009

दास रामाचा वाट पाहे सदना...

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

दास रामाचा वाट पाहे सदना...

लोकसभा गेली,राज्यसभा गेली
व्हायची ती नाचक्की झाली.
बांधा,वापरा,हस्तांतरीत करा
ही पॉलिसी तर पक्की झाली.

कुणी कुणाला नकार दिला ?
हे काही उलगडणारे कोडे नाही !
यामुळे दलित ऎक्य आठवले,
हे सुद्धा काही थोडे नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: