Wednesday, August 28, 2019

हौस-फुल

आजची वात्रटिका
-----------------------------
हौस-फुल
आश्वासने आणि घोषणा,
यांचा जणू पाऊस आहे
फसवा आणि फसवून घ्या,
आपल्याला हौस आहे.
सगळा झोल आहे,
सगळे काही फोल आहे?
कशाला हिशोब मांडायचा?
हौसेला कुठे मोल आहे ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7050
दैनिक झुंजार नेता
28ऑगस्ट2019
----------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...