Sunday, August 11, 2019

गटंगळ्या

आजची वात्रटिका
------------------------------------
गटंगळ्या
संवेदनशीलतेच्या गोष्टी
बधीरांना सिद्ध कराव्या लागल्या.
लाजे-काजेने का होईना,
राजकीय यात्रा रद्द कराव्या लागल्या.
तरीही राजकारणाचे दर्शन
अधून-मधून व्हायचे ते होते आहे !
महापुराच्या पाण्यामध्ये,
संवेदनशीलता गटंगळ्या खाते आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5536
दैनिक पुण्यनगरी
11ऑगस्ट2019
-----------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले
----------------------------------------

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट