Monday, August 19, 2019

उपवासाचे मेनूकार्ड

आजची वात्रटिका
------------------------------------
उपवासाचे मेनूकार्ड
आधीच भोजनभाऊ,
त्यात उपवासाची साथ आहे.
उपवासाचे पदार्थ म्हणजे,
व्वा व्वा काय बात आहे?
सवडशास्त्राची सवड
खूप काही बोलते आहे !
आपापल्या आवडीप्रमाणे
उपवासाला वाट्टेल ते चालते आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7041
दैनिक झुंजार नेता
19ऑगस्ट2019
---------------------------------

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....