Thursday, August 22, 2019

खतरा धोका

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
खतरा धोका
कालबाह्य राष्ट्रवाद,
कार्यकर्त्यांना छळू लागला.
तू चल,मैं आया...
असे म्हणीत,
जो तो बाहेर पळू लागला.
बारामतीच्या काकांवर,
प्रसंग तसा बाका आहे !
जे पेरले तेच उगवतेय,
हाच खरा धोका आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7044
दैनिक झुंजार नेता
22ऑगस्ट2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....