Monday, August 5, 2019

रुसवे-फुगवे

आजची वात्रटिका
------------------------------------
रुसवे-फुगवे
कुणी वास्तवात तर,
कुणी स्वप्नांवर जगतो आहे.
भावी मुख्यमंत्रीपदाचा आकडा,
रोज नव्याने फुगतो आहे.
आकडा फुगत असला तरी,
त्यावरूनही रुसवे-फुगवे आहेत !
कुणी मागतोय आशीर्वाद,
कुणाचे आपले जोगवे आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7029
दैनिक झुंजार नेता
5ऑगस्ट2019
------------------------------------

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....